Liity jäseneksi

Liity jäseneksi

OAJ:n järjestäytymisperiaate on ammattikuntapohjainen. Järjestöön voivat liittyä kaikki opetustyötä tekevät. Jäsenyyden edellytyksenä on työskentely opettajana palkansaaja-asemassa kasvatus- ja opetusalalla. Järjestöön voivat kuulua kaikki opetustyötä tekevät tutkinnosta, koulutuksesta tai opettajanimikkeestä riippumatta.

OAJ:n maksuton palvelunumero 0800 418 401 (jäsentiedot ja -maksut).

Jäseneksi voi liittyä, jos

  • toimii opetus- ja kasvatusalalla opettajana tai siihen verrattavassa työssä
  • opettajankelpoisena on hakuhetkellä voimassa oleva työsuhde
  • opettajakelpoisuutta vailla olevana on pääsääntöisesti lukukauden kestävä työsuhde

Jäseneksi voidaan hyväksyä perinteisten opettaja-, rehtori- ja johtajatehtävien lisäksi myös muita opetustoimeen liittyviä tehtäviä (esim. hallinto, suunnittelu ja tutkimus) hoitavia.

Täyden opettajakelpoisuuden puuttuminen ei ole jäsenyyden este. Myös ulkomaan kansalaiset voidaan hyväksyä jäseniksi.

Jäsenyys koulun tai oppilaitoksen mukaan

Jäsenyys järjestössä määräytyy sen koulutusalan ja oppilaitoksen mukaan, jossa on virka tai toimi tai keskimäärin eniten opetustunteja. Jos työpaikka tai opetustuntien pääpaino siirtyy pysyvästi toiseen oppilaitokseen, on myös yhdistystä vaihdettava tämän mukaisesti.

Jäseneksi liitytään oman kunnan alueella toimivan paikallisyhdistyksen kautta. Lähes jokaisessa koulussa, oppilaitoksessa ja päiväkodissa on OAJ:läinen yhteysopettaja/henkilö, joka neuvoo liittymisasiassa.

Liittyä voit sähköisellä liittymislomakkeella.

Eroaminen yhdistyksen jäsenyydestä

Jäsenyyden päättymisestä on jäsenen itse ilmoitettava kirjallisesti OAJ:n jäsensihteereille. Ilmoituksen voi tehdä OAJ:n verkkosivujen kautta tai sähköpostilla.

(lähde:www.oaj.fi)