Oman edunvalvonnan avuksi

OAJ 1OAJ 1

 • Sovi esimiehesi kanssa lukuvuoden töistä ja tehtävistä.
 • Työn suunnittelussa tulee huomioida riittävä resursointi ja työssäjaksaminen.
 • Tarkista, että työaikasuunnitelmasi /lukujärjestyksesi/työvuorolistat ovat kunnossa ja kaikkiin työtehtäviin on varattu riittävästi aikaa.
 • Toimi sovitun suunnitelman mukaisesti.
 • Seuraa työaikasi toteutumista lukuvuoden aikana.
 • Myös suunnittelu- ja yhteistyöaika on määritelty sopimuksissa.
 • Sovi etukäteen mahdollisista työajan muutoksista ja ylityksistä.
 • Sovi etukäteen mahdollisista lisätehtävistä ja niihin varattavista resursseista (ajallisesta ja/tai rahallisesta).
 • Myös tehdystä lisä- ja ylityöstä tulee saada korvaus, eikä resursoimattomaan työhön tule ryhtyä.
 • Varmista, että ymmärrät oman palkkalaskelmasi, jotta voit kuukausittain tarkistaa maksetun palkan oikeellisuuden.
 • Tarkista, että palkanmaksun perusteet ovat oikein:

– hinnoittelutunnus/palkkaluokka ja kelpoisuus
– työkokemus (kokemuslisän/vuosisidonnaisen lisän maksamista varten)
– työtehtävät
– työaika (esim. opetettavat tunnit, lisätehtävät ja muut työt)
– mahdolliset muut palkan lisät (esim. tehtävän vaativuus, henkilökohtainen lisä)