Tietosuojaseloste

Savonlinnan opettajien paikallisyhdistys ry:n tietosuojaseloste

Savonlinnan opettajien paikallisyhdistys on sitoutunut suojaamaan jäsentensä yksityisyyttä. Yhdistys noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä. Keräämme henkilötietoja vain kun se on tarpeellista. Oikeutemme käsitellä henkilötietoja perustuu jäsenyyteen Savonlinnan opettajien pailallisyhdistyksessä.

Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää OAJ ja se huolehtii omalta osaltaan rekisterin turvallisuudesta.

Käytämme keräämiämme tietoja

 • edunvalvontaan
 • jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamiseen
 • jäsentilaisuuksien järjestämiseen
 • viestintään jäsenistölle
 • kyselyjen laatimiseen
 • palvelujen kehittämiseen

Käsittelemme seuraavia tietoja

 • henkilötiedot, kuten nimi ja syntymäaika
 • osoitetiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • tapahtumiin osallistumista koskevat tiedot, kuten ruokavalio, retkipysäkki ja majoitustoiveet
 • kyselyjen taustatiedot, kuten koulutus, ammattinimike, työyksikkö tai työhistoria
 • pankkiyhteystiedot

Lisäksi ylläpidämme tietoja hallituksen jäsenistä, luottamusmiehistä ja yhteysopettajista.

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan jäseniltä kyselyjen tai ilmoittautumisten yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä myös OAJ:n jäsenrekisteristä.

Käyttöoikeus kulloiseenkin henkilörekisteriin on niillä yhdistyksen hallituksen jäsenillä tai yhteysopettajilla, joiden toimenkuva sitä palvelun tuottamiseksi edellyttää. Sähköiset rekisterit ovat suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Paperiset rekisterit säilytetään lukitussa tilassa. Rekistereitä säilytetään vain niin kauan kuin palvelun, kuten tapahtuman, järjestämisen ja toteuttamisen kannalta on tarpeen, tämän jälkeen rekisteri hävitetään. Osa rekisteritiedoista voidaan kuitenkin säilyttää lain (esim. kirjanpitolaki) velvoitteiden mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Viranomaisille tietoja luovutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada tietää käsitelläänkö hänen tietojaan, tarkastaa omat tietonsa, kieltää tietojensa käsittely, oikaista ja poistaa tietonsa yhdistyksen rekisteristä. Pyynnöt voi lähettää sähköpostitse savonlinnanopy@gmail.com.