Luottamusmiehet

Luottamusmiehet edustavat yhdistystä ja sen jäseniä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa.


JUKO ry:n luottamusmiehet

Pääluottamusmies
Petri Lajunen
petri.lajunen@gmail.com
044 417 4069
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
kaupungintalo huone 309

Opetusalan luottamusmies
Ville Holopainen

Varhaiskasvatuksen luottamusmies
Teija Pietilä
teija.pietila@savonlinna.fi
044 417 4059
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
kaupungintalo huone 309 (to-pe)


Jos sinulle tulee ongelmia työssäsi ota ensin yhteyttä lähimpään esimieheen ja yritä selvittää asia hänen kanssaan. Jos ongelma ei selviä ota yhteyttä luottamusmiehiin, kun ongelma koskee …

 • työaikaa
 • palkkausta
 • palvelussuhteen ehtoja
 • henkilöstöhallintoa
 • johtamista
 • olennaisia muutoksia työtehtävissä, töiden ja työtilojen järjestelyissä
 • määräaikaisuutta
 • varoitusta
 • irtisanomista
 • lomautusta
 • virkavapaata
Mistä apua ongelmatilanteisiin? a pencil 3