Työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena on pitää huolta siitä, että työn tekeminen on turvallista ja terveellistä ja että työntekijät voivat kaikin puolin hyvin. Työsuojelua toteutetaan yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Jokaisella on asemasta tai työtehtävästä riippumatta velvollisuus työntekijänä huolehtia omasta ja työtoverien turvallisuudesta. Työnantajan velvollisuuksia ovat mm. varmistaa työn sopiva kuormittavuus ja työympäristön turvallisuus.

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa heitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutetut osallistuvat työpaikkojen työturvallisuusasioiden käsittelyyn ja heidän puoleensa voi kääntyä mm. työturvallisuuteen ja työnkuormittavuuteen liittyvissä kysymyksissä.


Työsuojeluvaltuutettu
Teija Pietilä
teija.pietila@savonlinna.fi
044 417 4059
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
kaupungintalo huone 309 (to-pe)

1.varatyösuojeluvaltuutettu

Arja Karttunen

2. varatyösuojeluvaltuutettu

Tero Juuti


Jos sinulle tulee ongelmia työssäsi ota ensin yhteyttä lähimpään esimieheen ja yritä selvittää asia hänen kanssaan. Jos ongelma ei selviä ota yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun, kun ongelma koskee …

  • työturvallisuutta
  • työterveyshuollon toimivuutta
  • työn kuormittavuutta
  • työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä
  • työssäjaksamista
  • terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia työn tai työolojen muutoksia