Apua ongelmatilanteissa

OAJ:n maksuttomat valtakunnaliset palvelunumerot

0800 418 401 (jäsentiedot ja -maksut)
0800 418 402 (palvelussuhteen ehdot)
0800 418 403 (oikeusturva-asiat)


Jos sinulle tulee ongelmia työssäsi ota ensin yhteyttä lähimpään esimieheen ja yritä selvittää asia hänen kanssaan. Jos ongelma ei selviä ota yhteyttä …

luottamusmieheen, kun ongelma koskee …

 • työaikaa
 • palkkausta
 • palvelussuhteen ehtoja
 • henkilöstöhallintoa
 • johtamista
 • olennaisia muutoksia työtehtävissä, töiden ja työtilojen järjestelyissä
 • määräaikaisuutta
 • varoitusta
 • irtisanomista
 • lomautusta
 • virkavapaata

työsuojeluvaltuutettuun, kun ongelma koskee …

 • työturvallisuutta
 • työterveyshuollon toimivuutta
 • työn kuormittavuutta
 • työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä
 • työssäjaksamista
 • terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia työn tai työolojen muutoksia

paikallisyhdistyksen hallitukseen tai yhteysopettajaan, kun ongelma koskee …

 • yhdistystoimintaa
 • jäsenasiaa
 • paikallisia koulutusasioita
 • aloittettta yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
 • kasvatuksen ja koulutuksen resursseja
 • järjestäjäverkkoa koskevaa asiaa
 • koulujen lakkautuksia